Avrupa'nın Kıskacında Abdülhamit

Avrupa n n K skac nda Abd lhamit Bu memlekette Abd lhamit in seveni de oktur yereni de Bir kesim her t rl musibetin kayna oldu unu d n r imparatorlu un k ve hatta geri kalm l m z n vebali ondan bilinir Muhipleri ise Ulu Hakan n he

 • Title: Avrupa'nın Kıskacında Abdülhamit
 • Author: Orhan Koloğlu
 • ISBN: 9789754706024
 • Page: 283
 • Format: Paperback
 • Bu memlekette Abd lhamit in seveni de oktur, yereni de Bir kesim, her t rl musibetin kayna oldu unu d n r imparatorlu un k ve hatta geri kalm l m z n vebali ondan bilinir Muhipleri ise, Ulu Hakan n her eyini m kemmel ve de kusursuz bulur ki kesimin bu farkl de erlendirmelerinin tek bir hedefi vard r ttihat lar Yerenlerin amac ttihat lar aklamBu memlekette Abd lhamit in seveni de oktur, yereni de Bir kesim, her t rl musibetin kayna oldu unu d n r imparatorlu un k ve hatta geri kalm l m z n vebali ondan bilinir Muhipleri ise, Ulu Hakan n her eyini m kemmel ve de kusursuz bulur ki kesimin bu farkl de erlendirmelerinin tek bir hedefi vard r ttihat lar Yerenlerin amac ttihat lar aklamakt r Sevenleri ise, t m sorumlulu u ttihat lara y klemenin bir takti i olarak, y celtirler de y celtirler Abd lhamit i Yabanc lar n derdi ise ba kad r Osmanl mparatorlu u zerindeki emellerini gizlemek, evirdikleri t rl entrikay rtbas etmek i in y klenirler de y klenirler K z l Sultan a zetle, herkes me rebine g re de erlendirir Abd lhamit i Su u ba kas nda arama tutkusu, nesnel bak lara imk n vermedi i gibi, yap lan de erlendirmeleri de sakatlar.Bu al ma, h k mranl k s rd tarih d nemdeki siyasi ko ullar n er eveledi i nesnel, ger ek bir Abd lhamit portresi izme iddias n ta maktad r Titiz ara t rmac l n yay mlad ok say da kitab yla tescil eden Orhan Kolo lu nun eseri, tarih yanl l klar ve yanl anlamalar d zeltmekle kalmayacak, toplumsal davran lar m z n bir o unu, bug n bile h km n s rd ren Devlet elden gidiyor travmas n bor lu oldu umuz bir tarih d nemi ayd nlatacak ttihat lar , Kemalistleri ve de demokrasi tarihimizi daha iyi anlam m z sa layacak.
  • Best Read [Orhan Koloğlu] ✓ Avrupa'nın Kıskacında Abdülhamit || [Paranormal Book] PDF ✓
   283 Orhan Koloğlu
  • thumbnail Title: Best Read [Orhan Koloğlu] ✓ Avrupa'nın Kıskacında Abdülhamit || [Paranormal Book] PDF ✓
   Posted by:Orhan Koloğlu
   Published :2019-05-13T14:57:17+00:00

  915 Comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *